PRAVILNIK O PRIVATNOSTI

Eton Digital d.o.o. vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Pristup OrganicNet platformi i njeno pretraživanje je slobodno. Eton Digital d.o.o. od vas ne zahteva da ostavite vaše lične podatke, osim ukoliko ne budete tražili pružanje određenih usluga ponuđenih na OrganicNet platformi.

Pristanak za ostavljanje ličnih podataka lica mlađih od 18 godina daju njihovi roditelji ili staratelji.

1. Prikupljanje i obrada podataka

Prikupljanje i obrada podataka od strane OrganicNet.co se obavlja u skladu sa sledećim:

Pristanak za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka izražavate pristankom na uslove korišćenja prilikom registrovanja na platformi za usluge ponuđene na OrganicNet platformi i možete da ga opozovete u svako doba na jedan od sledecih načina: slanjem e-mail-a na adresu info@organicnet.co ili slanjem pisma na Eton Digital d.o.o. Novi Sad, Školska 3.

Ukoliko opozovete vaš pristanak za obradu podataka o ličnosti Eton Digital d.o.o. je dužan da sve vaše podatke bez odlaganja trajno uništi, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema opoziva.

Pre prikupljanja podataka, Eton Digital d.o.o. obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:

Ime, prezime, datum rođenja, pol, adresa, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona, broj bankovnog računa, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa servisima.

2. Zaštita privatnosti

U vezi sa obradom vaših ličnih podataka imate sledeća prava: da zahtevate pristup podacima (uvid, obaveštenje i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da opozovete pristanak za obradu vaših ličnih podataka, da budete obavešteni od strane Eton Digital d.o.o. o statusu vašeg zahteva, kao i pravo da uložite žalbu Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja.

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika su enkriptovani 128-bitnom AES enkripcijom što je jedan od najjačih, u svetu primenjenih, metoda za zaštitu podataka.

Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je OrganicNet.co obavezan da raspoložive podatke o korisniku usluga dostavi istražom organu (Tužilaštvo, MUP) na njegov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom.

U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti imate pravo da pokrenete odgovarajući postupak protiv Eton Digital d.o.o. pred nadležnim organima i u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji.

Politika privatnosti se odnosi samo na korišćenje platforme OrganicNet.co, i važi samo za teritoriju Republike Srbije, a ne odnosi se na vebsajtove kojima se može pristupiti preko pomenute platforme i ne važi za teritorije drugih država.

Predstavljate sertifikaciono telo? Napravite nalog kao kompanija