This website or its third-party tools use cookies to collect data that helps us improve the website. If you want to know more, please refer to our Cookie Policy. By closing this banner, scrolling the page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies and our Privacy Policy. If you want to withdraw your consent, go to your settings.

b056795c7b1e05117171ad158558a97f0105d7c0.jpeg

Pravilnik o kontroli i sertifikaciji

Published in Inspection and Certification category

Sertifikacija je postupak koji sprovode ovlašćene kontrolne organizacije za organsku poljoprivredu (sertifikacione kuće) i na osnovu kojeg izdaju pismeno uverenje – sertifikat, kojim potvrđuju da je organski proizvod proizveden u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji (Sl.glasnik RS, br. 30/10). 

Sertifikat garantuje potrošaču da je proizvod proizveden po organskim principima i u skladu sa standardima.

Ovaj dokument se izdaje na period od godinu dana nakon čega sledi resertifikacija, tj. obnavljanje sertifikata za naredni proizvodni ciklus.

Kako do sertifikata?

Kako bi dobili sertifikat o organskoj proizvodnji potrebno je da pratite sledeće korake:

Korak 1

Proizvođač pismeno ili usmeno obaveštava i kontaktira sertifikacionu kuću (na osnovu člana 11. Zakona o organskoj proizvodnji ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine utvrdio je spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2016. godinu, a spisak je objavljen u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 109/15 od 25. decembra 2015. godine.) o tome da želi da se prijavi u program kontrole i sertifikacije;

Korak 2

Kontrolna organizacija proizvođaču šalje informativni paket koji sadrži Opšta pravila i Prijavu za kontrolu i sertifikaciju - obrazac preko koga se dostavljaju osnovne informacije o proizvodnji;

Korak 3

Podaci iz prijave se analiziraju i na osnovu njih se izrađuje cenovna ponuda za kontrolu i sertifikaciju koja se šalje proizvođaču u pisanoj formi;

Korak 4

Ukoliko se proizvođač slaže sa uslovima, potpisuje i vraća ponudu kontrolnoj organizaciji, potpisuje Ugovor čime se uključuje u organsku proizvodnju i dodeljuje mu se evidencioni broj. Nakon potpisivanja Ugovora kontrolna organizacija proizvođaču dostavlja ostalu dokumentaciju potrebnu za vođenje evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji.

Datumom potpisivanja ugovora počinje period konverzije.

U skladu sa Ugovorom između proizvođača i ovlašćene kontrolne organizacije, navedena pravila proizvodnje su nepromenljiva i obavezna, osim u slučaju izmena i dopuna regulatornih akata odnosno propisa iz oblasti organske proizvodnje;

Korak 5

Kontrola proizvođača od strane sertifikacione kuće koju obavlja stručno lice biće izvršena po prijemu prve rate u visini od 50% od utvrđene cene kontrole i sertifikacije. Prva kontrola je najavljena. Prilikom kontrole, kontroliše se dokumentacija koju je svaki proizvođač dužan pravilno da vodi i eventualno se mogu uzeti uzorci zemljišta i plodova, kako bi se izvršile analiza na prisustvo mineralnih đubriva i/ili pesticida, i na taj način utvrdilo da li proizvođač poštuje principe organske poljoprivrede i ne koristi zabranjene inpute u proizvodnom procesu;

Korak 6

Nakon što je proizvođač stupio u period konverzije, potpisao Ugovor i obavljena je prva najavljena kontrola, nastavlja svoju proizvodnju, i sledi druga kontrola od strane kontrolne organizacije, koja je nenajavljena. Cilj kontrole je da se utvrdi da li proizvođač u toku proizvodnog procesa poštuje principe organske poljoprivrede.

U slučaju da se proizvođač pridržava svih propisa organske poljoprivrede, nesmetano se nastavlja period konverzije, dok u slučaju utvrđenih i evidentiranih promena u vidu nepoštovanja pravila organske poljoprivrede i kršenja Zakona o organskoj proizvodnji, sertifikaciona kuća sankcioniše proizvođača a mere sankcije podrazumevaju isključenje iz perioda konverzije, raskidanja Ugovora i oduzimanje evidencionog broja. Proizvođač ima pravo da se prijavi za ponovni proces sertifikacije sledeće godine, pri čemu  proces sertifikacije kreće od prvog koraka.

Korak 7

U slučaju da kroz period konverzije nije došlo do mera sankcije, nakon isteka perioda konverzije proizvođač dobija sertifikat od kontrolne organizacije čime stiče status organskog proizvođača. Odluku o sertifikaciji ne donosi lice koje je izašlo na teren već drugo lice ili komisija u okviru sertifikacione organizacije.

Šta je period konverzije?

Period konverzije je vremenski period koji je potreban za prelazak sa konvencionalne proizvodnje na organsku. U ovom periodu proizvođač primenjuje metode organske proizvodnje na zasadima koje je prijavio za sertifikaciju. 

Proizvođač koji je u periodu konverzije je dužan da vodi evidenciju o proizvodnji koja je u formi knjige polja i deo je obaveza proizvođača koji želi da dobije sertifikat. 

Dužina trajanja perioda konverzije?

Dužina perioda konverzije za višegodišnje zasade propisana je Zakonom o organskoj proizvodnji i iznosi minimum tri godine.

Kod višegodišnjih zasada uključivanje zemljišne parcele u organsku proizvodnju može početi u istoj godini ako na njoj nije bilo upotrebe sredstava sintetičko-hemijskog porekla što se utvrđuje analizom zemljišta na osnovna agrohemijska svojstva i na prisustvo mineralnih đubriva.

Ukoliko su u zasadu primenjeni preparati sintetičko hemijskog porekla parcela se može uključiti u organsku proizvodnju tek nakon isteka perioda od tri godine.

Skraćenje dužine trajanja perioda konverzije odobrava nadležno Ministarstvo za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.

Proizvođači mogu Zahtev za skraćenje dužine trajanja perioda konverzije u organskoj biljnoj proizvodnji pronaći na veb adresi Ministarstva

Proizvođač koji podnosi pomenuti zahtev Direkciji za nacionalne referentne laboratorije popunjava obrazac uz koji se prilaže:

  1. Kopija Ugovora koji je zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom;
  2. Izveštaj ovlašćene kontrolne organizacije o kontroli zemljišnih parcela za koje proizvođač podnosi zahtev za skraćenje perioda konverzije;
  3. Izjavu da prethodne tri godine na toj parceli nije koristio nedozvoljena sredstva;
  4. Dnevnik rada (knjigu polja) koji je podnosilac vodio za tu parcelu prethodne godine;
  5. Druge dokaze koji ukazuju da se na toj predmetnoj parceli nisu koristila nedozvoljena sredstva koja nisu u skladu sa organskom proizvodnjom:
  6. Izjavu poljoprivredne savetodavne službe o tome da li na određenoj zemljišnoj parceli postoje uslovi za skraćenje dužine perioda konverzije.

Proizvođač organskih proizvoda Zahtev, izjavu Poljoprivredne savetodavne službe i ostalu dokumentaciju, dostavlja Direkciji za nacionalne referentne laboratorije Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, nakon čega direktor donosi rešenje kojim se usvaja ili odbija zahtev proizvođača.

Pročitajte detaljnije pravilnik o kontroli i sertifikaciji u dokumentu ispod. 

Pravilnik o kontroli i sertifikaciji Download

Explore futher:

Are you a certification body? Join as company