This website or its third-party tools use cookies to collect data that helps us improve the website. If you want to know more, please refer to our Cookie Policy. By closing this banner, scrolling the page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies and our Privacy Policy. If you want to withdraw your consent, go to your settings.

rsz_gemma-evans-195670.jpg

Eko rečnik: 33 termina za upoznavanje planete Zemlje

publicat la 05 Sep 2017, în Da li ste znali?

Možemo li se u potpunosti posvetiti zaštiti životne sredine bez razumevanja osnovnih pojmova iz oblasti ekologije? Kako bi pozitivno uticali na naše okruženje, treba da budemo svesni šta je to što mu štetiti, a šta pomaže.

Šta znači živeti u skladu sa prirodom?
        
Ekološki način života podrazumeva brigu za okruženje, ali i brigu o sebi i drugima.

  • Adekvatno odlaganje otpada, korišćenje obnovljivih izvora energije, konzumiranje organske hrane, pa i vožnja bicikla umesto vožnje kola može značajno da ima pozitivan uticaj na našu planetu. 

Planeta se danas suočava sa velikim izazovima, neki od tih su direktna posledica ljudskog faktora.
 
Međutim, pojedinačni postupci mogu imati snažan pozitivan uticaj na Zemlju. Sa druge strane, i bolje razumevanje procesa koji se dešavaju u prirodi je još jedan način povećanja ekološke svesti.
 
Poznavajući ekološke pojmove će svakome omogućiti da donosi odgovorne odluke.

Koji su to osnovni pojmovi koje treba da znate?

Sastavili smo rečnik koji vas na jednostavan način vodi kroz ekologiju. 

Albedo je solarna radijacija koja se reflektuje sa Zemlje nazad u svemir - što je radijacija veća, to je planeta hladnija. Led ima visok albedo, dok zemljište ima nizak.
 
Biodiverzitet predstavlja bogatstvo različitosti biljnog, životinjskog i drugog živog sveta na planeti. Poslednjih decenija broj vrsta živog sveta se smanjuje, najviše pod uticajem ljudskog faktora. Organske farme imaju 34% više vrsta biljaka, insekata i drugih životinja, te imaju dobar uticaj na biodiverzitet.

rsz_benjamin-balazs-618761.jpg Organske farme stanište su velikom broju životinjskih vrsta


Biogoriva goriva su nastala obradom biomase, odnosno živih organizama. Kako se svetske naftne rezerve goriva smanjuju, biodizel i bioetanol kao vrste biogoriva predstavljaju alternativu koje je manje štetna po planetu.
 
Biom je velika, prirodna zajednica biljaka i životinja, oblikovana prema zajedničkim oblicima vegetacije i klime.
 
Biomasa je obnovljiv izvor energije, razgradivi materijal biljnog ili životinjskog porekla koji se može koristiti kao gorivo ili za industrijsku proizvodnju.
 
Biološki zagađivači su živi organizmi (bakterije, plesanj, grinje…) koji mogu biti opasni po zdravlje životinja ili čoveka.
 
Biorazgradivost podrazumeva razgradnju materijala uz pomoć mikroorganizama radi ponovnog korišćenja. Većina prirodnih organskih materija je brzo i lako razgradiva, jer je samim svojim postojanjem uključena u mreže ishrane, a time i u ciklus razlaganje.
 
Globalno zagrevanje / Klimatske promene su dugotrajne promene u statističkoj raspodeli klimatskih faktora koji podrazumevaju događaje poput velikih požara, poplava, erozije zemljišta, oluja ili talasa tropskih vrućina.
 
GMO podrazumeva genetski modifikovane, odnosno vestački stvorene organizme prenošenjem gena nekog drugog organizma. U Srbiji je uzgoj GMO hrane zabranjen, a najveći problem je neistraženost uticaja hrane kojoj su geni modifikovani na čoveka, pogotovo zbog toga što ne takva hrana ne nastaje na prorodan način.
 
Efekat staklene bašte je pojava zagrevanja planete Zemlje izazvana poremećajem energentske ravnoteže između zračenja Sunca ka Zemlji i Zemlje ka svemiru. Ovaj efekat predstavlja rezultat povećanja količine zračenja koje ne može od površine Zemlje da bude emitovano u svemir, već ga atmosfera upija i postaje toplija.
 
Ekološki menadžment podrazumeva kontrolu svih ljudskih aktivnosti koje mogu imati uticaja na životnu sredinu i na njen kvalitet.
 
Emisija je ispuštanje u atmosferu pre svega zagađujućih gasovitih materija.  
 
Erozija je promena na površinskom sloju zemljišnog reljefa, nastala pod uticajem klimatskih promena i drugih faktora - korišćenje pesticida i hemikalija u poljoprivredi može da uzrokuje eroziju.

Ekosistem je integrisan, složen i dinamičan sistem životnih zajednica flore i faune i njihovih staništa, koji kroz proces interakcija u okviru i između njegovih komponenti obezbeđuje transformaciju energije i kruženja materije, a time i održavanje života na zemlji.
 
EPA je nezavisna federalna agencija koja koordiniše programe za smanjenje zagađenja i zaštitu životnog okruženja.
 
Životna sredina podrazumeva celokupno okruženje individue, vrste, populacije; živo i neživo, fizičko i biološko, prirodno, kultivisano i dograđeno, kulturno i estetsko.
 
Konvencionalna poljoprivreda podrazumeva upotrebu pesticida i hemikalija u uzgoju radi većeg prinosa ploda, što ima loš uticaj na tlo, a time i na životnu sredinu i čoveka.
 
Lanac ishrane predstavlja sistem živih organizama koji se hrane jedni drugima. Svaka karika tog lanca je od izuzetnog znacaja, jer od nje zavisi opstanak čitavog lanca.
 
Organska poljoprivreda je ekološki oblik poljoprivrede, koji podrazumeva očuvanje zdravog zemljišta i strogo poštovanje principa pri uzgoju, upotrebu obnovljivih izvora energije, očuvanje prirodne raznolikosti i zaštite životne sredine, a sve radi nastanka što kvalitetnijeg proizvoda i očuvanja zdravlja planete Zemlje.
 
Obnovljiva energija je energija proizvedena uz pomoć obnovljivih izvora, kao što su energija vetra, vode, geotermalna energija, ili energija talasa.

wind-turbine-2218460_1280.jpg Obnovljiva energija vetra ne šteti okolini
 

Održivi razvoj podrazumeva korišćenje resursa iz prirode za zadovoljenje ljudskih potreba, ali bez ugrožava životne sredine.
 
Ozonske rupe su mesta gde je došlo do smanjenja ili nestajanja ozonskog sloja, usled prevelike upotrebe hemikalija freona ili halona.
 
Paraziti su organizmi koji žive stalno ili povremeno na domaćinu ili u njegovoj unutrašnjosti, ne ubijajući ga trenutno ili uopšte. Izuzetno prilagodljivi uslovima domaćina.
 
PET ambalaža je reciklažni materijal za pakovanje, uglavnom mleka, mlečnih prerađevina, pitke vode i svih vrsta pića, hrane, hemijskih proizvoda, preparata ...
 
Pošumljavanje podrazumeva obnavljanje šuma sadnjom sadnica ili setvom semena, na prostorima koji su duži niz godina bez šume.
 
Radijacioni balans označava razliku između primljene i rashodovane sunčeve energije na površini zemljišta. U toku dana prihod je veći od rashoda i zemljište se tada zagreva, dok je u toku noći situacija suprotna.
 
Recikliranje podrazuemeva izdvajanje otpadnog materijala, njegova obrada radi ponovnog korišćenja. Staklo, papir, karton, aluminijum, gvožđe, plastika, keramika materijali su koji se mogu reciklirati.

world-2081907_1280.jpg Reciklirajte, jer na taj način štitite životnu sredinu, štedite energiju i sirovinske resurse


Simbioza je kategorija odnosa zajedničkog života dva ili više organizama.
 
Ugljen-dioksid (CO2) je atmosferski gas koji izdišemo ili nastaje sagorevanjem, a koji doprinosi globalnom zagrevanju.
 
Fauna je celokupnost svih životinjskih vrsta u jednoj oblasti.
 
Flora je skup svih biljnih vrsta određene oblasti.

Fotosinteza je proces pretvaranja neorganskih materija u organske uz pomoć Sunčeve svetlosti.
 
Cvetanje mora je pojava nastala usled masovnog razmnožavanja algi i bakterija pri kom voda menja boju, najčešće u zelenu. Za posledicu može imati masovno trovanje riba, ptica, pa i ljudi. Primaran razlog cvetanja mora je ljudski faktor.

Organska poljoprivreda može imati ključnu ulogu u održivom razvoju jer čuva raznolikost životinjskih vrsta i prirodnu ravnotežu u životnoj sredini, pozitivno utiče na razvoj ruralne sredine i očuvanje i obnavljanje prirodnih resursa. 

Da li su vam poznati svi pojmovi iz našeg rečnika?

Cont nout sau Autentificare pentru adăugare comentariu

S-ar putea să vă intereseze:

Reprezentați o autoritate de certificare? Înscrie-te ca autoritate