This website or its third-party tools use cookies to collect data that helps us improve the website. If you want to know more, please refer to our Cookie Policy. By closing this banner, scrolling the page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies and our Privacy Policy. If you want to withdraw your consent, go to your settings.

wheat-8244_1920.jpg

Naučnici potvrdili: Organska proizvodnja ne samo da je profitabilnija, nego će vas učiniti zdravijim

publicat la 18 Aug 2016, în Organska hrana , Zdrava ishrana , Vesti

Da li ovakav vid proizvodnje može da obezbedi dovoljno hrane za populaciju koja bi mogla da dostigne oko 10 biliona ljudi do 2050. godine?

Kao i uvek, u nauci su česta oprečna mišljenja. Neki naučnici smatraju da je organska proizvodnja neefikasna, i da zahteva još obradivih površina i zemlje u poređenju sa površinama koje su pod konvencionalnom proizvodnjom da bi se proizvela ista količina hrane. Drugi naučnici su na sebe preuzeli zadatak da dokažu suprotno. Sad konačno imamo i te rezultate. 

Grupa naučnika je istraživala da li model organske proizvodnje može da zadovolji potrebe ljudi, a da u isto vreme poštuje principe održivosti.

Da li ovakav vid proizvodnje hrane može da odgovori izazovima koji su pred nama?

Da organska poljoprivreda proizvodi i donosi ekološke, zdravstvene i socio-ekonomske benefite sada je dokazano u studiji u kojoj su analizirani podaci i istraživanja u proteklih 40 godina. Prvi put su se naučnici prihvatili zadatka da analiziraju održivost organske poljoprivrede. 

Rezultati istraživanja pokazuju da je organska proizvodnja održiva

Ova studija, Organska poljopirvreda u 21. veku, je prva analiza organske i konvencionalne proizvodnje koja istražuje održivost ovih načina proizvodnje. Da bi ova analiza bila moguća, ustanovljena su četiri faktora na osnovu kojih se procenjuje održivost određenog načina proizvodnje i njih su definisali naučnici sa Američke akademije nauka. Ta četiri faktora su:

  • produktivnost
  • profitabilnost
  • ekologija
  • društvena pravda i socijalno blagostanje

Kako je organska proizvodnja održiva? 

U odnosu na konvencionalnu proizvodnju koja je fokusirana na dobijanje velikog prinosa ne uzimajući u obzir ekološke i društvene faktore, organski sistem proizvodnje je profitabilniji i ekološki održiv.

Isto tako, iako organska proizvodnja donosi u proseku od 10 do 20 % manje prinosa i proizvoda, ekološka šteta je znatno manja, a benefiti su veći i po okolinu i po zdravlje ljudi kako organska hrana ne sadrži pesticide ni ostatke drugih veštačkih hemikalija. 

Organska proizvodnja može da nahrani svet.png

Gubitak biodiverziteta, što je jedan od najvećih problema 21. veka, degradacija životne sredine i znatno loš uticaj na ekosistem, prirodna staništa divljih životinja i zdravlje zemljišta su karakteristične posledice konveniconalne proizvodnje. Ovo problemi predstavljaju veliku pretnju. Benefiti organske porizvodnje su povezani sa većim biodiverzitetom biljaka, životnja, insekata kao i njihova genestka raznovrsnost. Organske farme imaju bolji kvalitet zemljišta i smanjuju eroziju zemljišta a način proizvodnje hrane je energestki efikasan. 

Istraživači su analizirali i kako organska proizvodnja doprinosi boljem životu radnika i zajednici.

Iako je manji broj studija koje se bave ovim vidom istraživanja, pokazano je da organska proizvodnja kreira više radnih mesta i poslova, i smanjuje izloženost pesticidima i drugim hemikalijama, te doprinosi optimalnom zdravlju i blagostanju 

Organska proizvodnja može da obezbedi hranu i očuva životnu sredinu

Naučnici su kreirali 500 modela scenarija uz pomoć kojih su testirali benefite i rezultate organske proizvodnje da bi otkrili da li, ukoliko se površina obradivog zemljišta ne proširi, organska poljoprivreda može da se obezbedi dovoljnu količinu hrane za oko 10 biliona ljudi koliko se misli da će biti 2050. godine.

I sa nižim prihodima organska proizvodnja može da obezbedi dovoljne količine hrane. Rezultati su pokazali da ukoliko ljudi pređu na biljnu ishranu i smanje unos mesnih proizvoda (vegetarijanci), ogranska proizvodnja je model proizvodnje koji pošto poštuje principe održivosti, obezbeđuje potrebne zdrave namirnice.

Kako?

Trenutne obradive površine pod organskom poljoprivredom mogu da obezbede dovoljno hrane za oko 10 biliona ljudi ako svi pređu na vegansku ishranu. Ako ljudi pređe na vegetarijansku ishranu, zagarantovan uspeh ovakve vrste proizvodnje iznosi 94%, a ako svi nastave sa tipično zapadnim načinom ishrane, šansa da se obezbedi hrane za 9.6 biliona ljudi iznosi 15%.

Svakako da organska proizvodnja nije jedini održiv način proizvodnje hrane, ali je isto tako sigurno da je to način proizvodnje koje je okrenut budućnosti, samim tim održivosti.

Organska proizvodnja okupira samo 1% obradive površine na globalnom nivou ali je jedan od najzdravijih i najjačih sektora u poljoprivredi danas, i nastaviće da raste i igra veću ulogu u ishrani jer proizvodi odgovarajuće prinose i objedinjuje zdravlje ljudi, životnu sredinu i društveno-ekonomske ciljeve. 

 

Cont nout sau Autentificare pentru adăugare comentariu

S-ar putea să vă intereseze:

Reprezentați o autoritate de certificare? Înscrie-te ca autoritate