This website or its third-party tools use cookies to collect data that helps us improve the website. If you want to know more, please refer to our Cookie Policy. By closing this banner, scrolling the page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies and our Privacy Policy. If you want to withdraw your consent, go to your settings.

813466fd6343bb9bd73337c983d02f17c9af1034.jpeg

Javni poziv za obavljanje plaćene stručne prakse u oblasti organske poljoprivrede

Publicado em Chamadas abertas e oportunidades de financiamento categoria

Uslov za prijavu su završen Poljoprivredni ili Tehnološki fakultet i to smerovi: organska poljoprivreda/ekološka poljoprivreda, voćarstvo/vinogradarstvo, ratarstvo i povrtarstvo, opšta agronomija, stočarstvo - zootehnika, fitomedicina i prehrambena tehnologija, smer prehrambena biotehnologija i prehrambeno inženjerstvo.

Pravo da se prijave imaju i studenti završnih godina ili mastera na ovim fakultetima.

Poželjno je da već postoji radno iskustvo iz navedenih oblasti, ali više motivacija i želja za razvijanjem veština i sticanje znanja.

Šta program nudi?

Odabrani kandidati će praksu obavljati šest meseci kod poslodavaca koji već uspešno posluju u sektoru organske poljoprivrede. Praksa je plaćena i iznosi 20.000 dinara (neto), troškovi prevoza i doprinosi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Kako se prijaviti na konkurs?

Svi oni koji su zainteresovani za pohađanje stručne prakse treba da pošalju sledeća dokumenta:

  • Prijavu za stručnu praksu
  • Kratku biografiju napisanu u slobodnoj formi,
  • Motivaciono pismo,
  • Fotokopiju lične karte,
  • Fotokopiju diplome (ne mora da bude overena) - za nezaposlena lica
  • Fotokopiju indeksa prve strane i strane gde je overen poslednji semestar - za studente
  • Prijave sa navedenom dokumentacijom se dostavljaju mejlom na: info@serbiaorganica.org
  • Rok za slanje prijava je 15. mart 2018. do 17:00.

Nepotpune prijave kao i prijave koje nisu poslate u predviđenom roku neće biti uzete u razmatranje.

Kandidati koji budu odabrani u uži izbor će biti kontaktirani putem telefona i pozvani na razgovor.

U periodu od 26. februara do 5. marta 2018, biće organizovane informativne sesije po sledećem rasporedu:

- Novi Sad – 26. februar u 12:00 časova na Poljoprivrednom fakultetu, predavaonica P1,
- Sremska Kamenica – 26. februar u 15.30 časova na Edukons fakultetu, svečana sala,
- Bačka Topola – 28. februar u 12:00 časova na Biofarming fakultetu,
- Čačak – 2. mart u 12:00 časova na Agronomskom fakultetu,
- Beograd – 5. mart u 13:00 časova na Poljoprivrednom fakultetu.

Serbia Organica poziva i poslodavce da se priključe ovom programu.

Rok za prijavu zainteresovanih poslodavaca je takođe do 15. marta 2018.godine do 17.00

Preuzmite prijavu i saznajte uslove.

Kandidati koji ne budu odabrani u ovom javnom pozivu biće deo baze organizacije Serbia Organica i biće kontaktirani za angažovanje u drugim poslovima iz oblasti organske poljoprivredne proizvodnje/prerade.

Explore mais:

Você é uma Certficadora de orgânicos? Inscreva-se