Utilizamos "cookies" para brindarte una mejor experiencia y es de gran importancia. Al utilizar nuestro sitio web, debes estar de acuerdo con nuestra política de cookies.

8426fdfc9f75c49d6c56aad5b44df7ffc72ec09d.jpeg

U organskoj proizvodnji se u zaštićenom prostoru koriste supstarti kao podloga za proizvodnju.

Supstrat je podloga bogata različitim mineralima i mešavinama mineralno-organskih materijala koji su posebno pripremljeni za gajenje biljaka i njihovo stanište. 

Supstrat treba da ispunjava ove zahteve u što većoj meri:

  • da zadržava vode, dovoljnu količinu koja je potrebna
  • da omogućava odvođenje viška vode
  • da je dobra podloga za razvoj korenovog sistema
  • da je dobra podloga za vezivanje biljaka
  • da je pogodna podloga za razvoj mirkoorganizama 
  • da omogućava suzbijanje biljnih bolesti
  • da ima dobar vazdušni sistem

Kada se uzgaja u zaštićenom prostoru na supstratima prinos po jedinici površine je veći, koren biljke je manji, reciklaža neiskorišćene vode doprinosi očuvanju i zaštiti životne sredine. 

Pri proizvodnji na supstratima veći je prinos po jedinici površine, a korenov sistem biljke je manji. Na taj način smanjuje se energija potrebna za zagrevanje. Različiti faktori će uticati na izbor supstrata, na prvom mestu biljna vrsta, kao i sistem za navodnjavanje. 

U organskoj poljoprivredi dozvoljeno je koristiti supstrate koji se nalaze na Listi registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i sredstava za zaštitu bilja koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji (Sl. Glasnik RS, 48/2011) koju možete preuzeti ovde. 

 

Listi registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i sredstava za zaštitu bilja koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji Descargar

explorar más:

¿Eres un organismo certificado? Unete como compañía