This website or its third-party tools use cookies to collect data that helps us improve the website. If you want to know more, please refer to our Cookie Policy. By closing this banner, scrolling the page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies and our Privacy Policy. If you want to withdraw your consent, go to your settings.

8426fdfc9f75c49d6c56aad5b44df7ffc72ec09d.jpeg

U organskoj proizvodnji se u zaštićenom prostoru koriste supstarti kao podloga za proizvodnju.

Supstrat je podloga bogata različitim mineralima i mešavinama mineralno-organskih materijala koji su posebno pripremljeni za gajenje biljaka i njihovo stanište. 

Supstrat treba da ispunjava ove zahteve u što većoj meri:

  • da zadržava vode, dovoljnu količinu koja je potrebna
  • da omogućava odvođenje viška vode
  • da je dobra podloga za razvoj korenovog sistema
  • da je dobra podloga za vezivanje biljaka
  • da je pogodna podloga za razvoj mirkoorganizama 
  • da omogućava suzbijanje biljnih bolesti
  • da ima dobar vazdušni sistem

Kada se uzgaja u zaštićenom prostoru na supstratima prinos po jedinici površine je veći, koren biljke je manji, reciklaža neiskorišćene vode doprinosi očuvanju i zaštiti životne sredine. 

Pri proizvodnji na supstratima veći je prinos po jedinici površine, a korenov sistem biljke je manji. Na taj način smanjuje se energija potrebna za zagrevanje. Različiti faktori će uticati na izbor supstrata, na prvom mestu biljna vrsta, kao i sistem za navodnjavanje. 

U organskoj poljoprivredi dozvoljeno je koristiti supstrate koji se nalaze na Listi registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i sredstava za zaštitu bilja koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji (Sl. Glasnik RS, 48/2011) koju možete preuzeti ovde. 

 

Listi registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i sredstava za zaštitu bilja koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji Download

Explore futher:

Are you a certification body? Join as company